Pracownicy

Centrum Kształcenia Ustawicznego

dr Magdalena Ślawska
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego
mgr Ewa Dębska
Kierownik Biura
mgr Karolina Jakubowska
Starszy referent

Uniwersytet Śląski Dzieci

dr Jerzy Jarosz
Zastępca Dyrektora ds. Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
Dziekan Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
dr Aneta Szczygielska
dr Stefania Widuch
mgr Marcin Łaciak
mgr Janina Pawlik
mgr Urszula Miemiec
dr Dorota Prysak
dr Anna Watoła
mgr Karolina Kołodziejczyk
dr Agnieszka Leonarska

Uniwersytet Śląski Młodzieży

dr hab. Armand Cholewka
Zastępca Dyrektora ds. Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży
Dziekan Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży
dr Natalia Stępień
Kierownik Wydziału Działań Publicznych i Studiów Humanistycznych

Uniwersytet Śląski Maturzystów

mgr Dominika Hofman
Koordynator Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów
dr Magdalena Piotrowska-Grot
Zastępca Koordynatora Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów

Uniwersytet Trzeciego Wieku

dr Helena Hrapkiewicz
Zastępca Dyrektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku
mgr Magdalena Piotrowskapiotrowska
Starszy referent
mgr Eni Śmigielska
Starszy referent

Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe

dr Marek Kaczmarzyk
Zastępca Dyrektora ds. Wszechnicy Śląskiej – Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego
mgr Dorota Kopeć
dr Jacek Francikowski
dr Joanna Foryś
dr Łukasz Chajec
dr Aleksander Lamża
Krzysztof Chyżak

Akademia Dyplomacji

dr Renata Jankowska
Zastępca Dyrektora ds. Akademii Dyplomacji

Blok Kształcenia Nauczycielskiego

dr Joanna Mateusiak
Koordynator Bloku Kształcenia Nauczycielskiego
prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska
Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli w Uniwersytecie Śląskim

Unibot

dr Joanna Foryś
Koordynator projektu Unibot