Uniwersytet Śląski Młodzieży

Uniwersytet Śląski Młodzieży to propozycja dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem prowadzonych zajęć jest wzbudzanie w młodzieży ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań. UŚM ukazuje korzyści, jakie daje wykształcenie uniwersyteckie, a także pomaga w planowaniu i rozpoczynaniu własnej drogi do sukcesu zawodowego. Każdy z uczestników otrzymuje indeks studenta UŚ Młodzieży.

Adres strony: mlodziez.us.edu.pl