Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe

Nadrzędną ideą Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego jest rozwijanie pasji oraz zainteresowań uczniów poprzez bezpośredni kontakt z ludźmi nauki i ich warsztatem pracy. UTN to szeroko pojęta popularyzacja nauki. W ramach oferty prowadzone są spotkania z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Spotkania z Nauką oraz obozy naukowe dla dzieci.

Adres strony: utn.us.edu.pl