Otwarte Spotkania Dydaktyczne

W 2016 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego zainicjowało regularne otwarte spotkania, mające na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu dydaktyki akademickiej. Na nasze spotkania zapraszamy: pracowników akademickich, doktorantów i studentów wiążących swoją przyszłość z edukacją. W ubiegłym roku akademickim w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych zorganizowaliśmy wykłady oraz spotkania warsztatowe:

  • „Skutecznie nauczać. Edukacja z neurodydaktyką w tle” – prof. dr hab. Bernadeta Niesporek – Szamburska
  • „Narzędzia cyfrowe do interakcji z grupą” – Dominika Hofman-Kozłowska i Jacek Francikowski
  • „Trójkąt dydaktyczny, czyli o relacji mistrz-uczeń” – wykład prof. dr hab. Ryszarda Koziołka
  • „Narzędzia cyfrowe do interakcji z grupą wykładową cz. 2” – Dominika Hofman-Kozłowska, Jacek Francikowski
  • „Zasoby i narzędzia internetowe w edukacji akademickiej” – dr Anna Matysek
  • „Tutoring na tle współczesnych zmian w szkolnictwie wyższym. Zagrożenie wykluczeniem czy nowa jakość kształcenia?” – dr Beata Karpińska Musiał z Uniwersytetu Gdańskiego

Konsultacje – spotkanie mające na celu pomoc we wdrażaniu nowych narzędzi i metod dydaktycznych w pracy ze studentami – Dominika Hofman-Kozłowska i Jacek Francikowski
Celem naszych wykładów i warsztatów jest przede wszystkim rozwój dydaktyki akademickiej oraz podnoszenie jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim. Wspólnie z uczestnikami chcemy tworzyć innowacyjne ścieżki kształcenia studentów z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych i narzędzi cyfrowych. W czasie spotkań zastanowimy się też jak identyfikować oraz rozwijać mocne strony i talenty naszych studentów. Nasze rozważania poświęcimy także zagadnieniom edukacji spersonalizowanej – tutoringowi. Jednak przede wszystkim chcemy, aby efektem tych spotkań było stworzenie interdyscyplinarnej wspólnoty skupionej wokół rozwoju dydaktyki akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.

www: https://osd.us.edu.pl/

FB: https://www.facebook.com/OtwarteSpotkaniaDydaktyczne/