Executive MBA

Program Executive MBA adresowany jest do kadry zarządzającej na najwyższych stanowiskach menadżerskich. Studia mają charakter międzynarodowy w wymiarze certyfikacji przez światowe organizacje potwierdzające jakość kształcenia. Instytucją walidującą program jest czołowa francuska szkoła biznesu – AiX-Marseille Graduate School of Management. Ukończenie studiów Executive MBA jest potwierdzeniem posiadania wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego i finansowego, statystyki w biznesie, rachunkowości zarządczej, biznesu globalnego.

Adres strony: mba.us.edu.pl