Blok Kształcenia Nauczycielskiego

Blok Kształcenia Nauczycielskiego to oferta skierowana do studentów Uniwersytetu Śląskiego niestudiujących na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, którzy pragną uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adres strony: bkn.us.edu.pl