Oferta

Uniwersytet Śląski Dzieci

Uniwersytet Śląski Dzieci to oferta, która ma na celu pokazanie najmłodszym uczniom, że nauka może być zabawą. UŚD pozwala każdemu dziecku odkryć swój talent, rozwijać i wzbogacać zainteresowania oraz w pełni wykorzystać posiadany potencjał intelektualny. Ponadto pomaga dzieciom w poszukiwaniach, odkrywaniu i rozpoczynaniu własnej drogi do sukcesu.
Oprócz programów dostosowanych do potrzeb przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów, w ofercie znajdują się także wykłady dla rodziców.

Adres strony: dzieci.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski Młodzieży

Uniwersytet Śląski Młodzieży to propozycja dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem prowadzonych zajęć jest wzbudzanie w młodzieży ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań. UŚM ukazuje korzyści, jakie daje wykształcenie uniwersyteckie, a także pomaga w planowaniu i rozpoczynaniu własnej drogi do sukcesu zawodowego. Każdy z uczestników otrzymuje indeks studenta UŚ Młodzieży.

Adres strony: mlodziez.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski Maturzystów

Uniwersytet Śląski Maturzystów to propozycja dla uczniów  chcących zdać maturę. W ramach tej formy edukacyjnej prowadzone są dwa projekty: Intensywne Warsztaty Maturalne – regularne spotkania w małych grupach, a także Szybkie Powtórki Maturalne – wykłady dla dużych grup, w wersji: weekendowej, nocnej i podczas ferii zimowych. Spotkania prowadzone są przez nauczycieli akademickich  wykorzystujących nowoczesne metody dydaktyczne i cyfrowe narzędzia pracy.

Adres strony: maturzysta.us.edu.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Trzeciego Wieku skierowana jest do osób w wieku 50+, które odczuwają potrzebę dalszego rozwoju intelektualnego. Słuchacze UTW mają możliwość uczestniczenia nie tylko w wykładach obejmujących wybrane obszary z zakresu różnych dziedzin nauki, ale również w różnych grupach tematycznych i lektoratach z języków obcych. Zajęcia UTW odbywają się w trzech miastach: Katowicach, Sosnowcu oraz w Jastrzębiu-Zdroju. Są okazją do rozwijania zainteresowań oraz współpracy międzypokoleniowej.

Adres strony: utw.us.edu.pl

Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe

Nadrzędną ideą Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego jest rozwijanie pasji oraz zainteresowań uczniów poprzez bezpośredni kontakt z ludźmi nauki i ich warsztatem pracy. UTN to szeroko pojęta popularyzacja nauki. W ramach oferty prowadzone są spotkania z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Spotkania z Nauką oraz obozy naukowe dla dzieci.

Adres strony: utn.us.edu.pl

Unibot

UNIBOT to warsztaty z robotyki kierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych chcących zgłębić wiedzę i umiejętności w konstruowaniu oraz programowaniu robotów.

Adres strony: unibot.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski dla Nauczycieli

Oferta tej jednostki skierowana jest do nauczycieli i polega na doskonaleniu ich umiejętności edukacyjnych. Misją Uniwersytetu Śląskiego dla Nauczycieli jest wspieranie rozwoju zawodowego kadry województwa śląskiego. W ofercie jednostki znajdują się szkolenia dla rad pedagogicznych oraz warsztaty dla nauczycieli. Warsztaty prowadzą wyjątkowi wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego.

Adres strony: nauczyciel.us.edu.pl

Blok Kształcenia Nauczycielskiego

Blok Kształcenia Nauczycielskiego to oferta skierowana do studentów Uniwersytetu Śląskiego niestudiujących na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, którzy pragną uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adres strony: bkn.us.edu.pl

Akademia Dyplomacji

Akademia Dyplomacji to program trwający dwa semestry, który adresowany jest do polityków, urzędników, a także studentów zainteresowanych etykietą dyplomatyczną, międzynarodowymi stosunkami politycznymi i gospodarczymi oraz polityką zagraniczną.
W ramach programu zajęcia prowadzone są w dwóch blokach tematycznych dotyczących m.in.: protokołu dyplomatycznego i etykiety menedżera, warsztatów z komunikacji oraz specjalistyczne zajęcia językowe. Wśród podejmowanych tematów znajdą się m.in.: etykieta językowa w komunikacji oficjalnej, international business, komunikacja kryzysowa czy wystąpienia publiczne.

Adres strony: akademiadyplomacji.us.edu.pl.

Executive MBA

Program Executive MBA adresowany jest do kadry zarządzającej na najwyższych stanowiskach menadżerskich. Studia mają charakter międzynarodowy w wymiarze certyfikacji przez światowe organizacje potwierdzające jakość kształcenia. Instytucją walidującą program jest czołowa francuska szkoła biznesu – AiX-Marseille Graduate School of Management. Ukończenie studiów Executive MBA jest potwierdzeniem posiadania wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego i finansowego, statystyki w biznesie, rachunkowości zarządczej, biznesu globalnego.

Adres strony: mba.us.edu.pl