O Centrum

Koncepcja edukacji przez całe życie jawi się jako klucz do bram XXI wieku. Wykracza poza tradycyjny podział na edukację wstępną i edukację ustawiczną. Jest odpowiedzią na wyzwania szybko zmieniającego się świata (…).
Jacques Delors

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest jednostką pozawydziałową prowadzącą działalność edukacyjną.

Do naszych działań należy prowadzenie różnorodnych form dydaktycznych i usługowych dla osób w każdym wieku.

Do centrum zapraszamy wszystkie osoby, które chcą poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i podnosić kwalifikacje.